FINMAN-ov tečaj usposabljanja

FINMAN-ov tečaj usposabljanja je razvit na podlagi podatkov ciljnih skupin iz 8 evropskih držav, da se zagotovi, da udeleženci ne izpolnjujejo samo potreb svojih držav ampak tudi celotne Evropske unije. Partnerji so preučili obstoječe vire in jih dopolnili, pri tem pa ponujali nove zamisli in se obenem spopadali s trenutnimi izzivi in ​​vprašanji. Poleg tega te skupine določajo teme tečaja in vsak problem obravnavajo na inovativen način, torej s praktičnega vidika – s študijami primerov, preprostim jezikom in upoštevanjem ovire pomanjkanja znanja prihodnjih udeležencev. Dostop tukaj

 

Okolje e-učenja

E-izobraževalna platforma gosti tako strokovno bazo podatkov kot sam tečaj usposabljanja. Inovacija tukaj temelji na dejstvu, da so povratne informacije podane v obe smeri, torej od strokovnjakov do udeležencev in obratno. Posledično udeleženci premagajo običajno preobremenjenost z informacijami pri zapletenih zadevah. Poleg tega gre za igrifikacijski pristop k izvajanju tečajev usposabljanja, saj obstajajo sklopi dejavnosti in procesov katerih težave je mogoče reševati z uporabo značilnosti elementov igre. Spletna platforma omogoča dostop širšemu občinstvu in zagotavlja večjo prilagodljivost učnega procesa, saj daje končnim uporabnikom možnost, da izberejo in poglobljeno obravnavajo le teme, ki jih zanimajo. Kliknite tukaj, če se želite pridružiti platformi

 

Pilotno testiranje in FINMAN-ov načrt

FINMAN-ov načrt daje inovativen pristop k usposabljanju za finančno pismenost, ki temelji na oblikovanju, osredotočenem na uporabnika, in vključuje najboljše prakse, primere in zaključke tako zunanjega kot spletnega pilotnega testiranja vsebine usposabljanja. Poleg tega vsebuje praktične smernice za udeležence, ki želijo vzpostaviti strateška partnerstva v programih usposabljanja za finančno pismenost, ter priporočila ustreznim institucijam in oblikovalcem politik, kako vključiti usposabljanje FINMAN v različne običajne izobraževalne programe. Namen FINMAN-ovega načrta je prikazati vpliv projekta, njegovo razširljivost in pomen teme finančne pismenosti v različnih sektorjih in na različnih ravneh. Nazadnje, spletno pilotno usposabljanje ocenjuje spletno platformo za usposabljanje v smislu dostopnosti, funkcionalnosti, zasnove, prijaznosti do uporabnika in uporabnosti razvitih digitalnih orodij. Kliknite tukaj za ogled Načrta