Cilj projekta

Kljub napredku na gospodarskem področju finančna pismenost ni vedno samoumevna, niti v razvitih državah. Zaradi tega si osem organizacij iz sedmih evropskih držav (Bolgarija, Belgija, Ciper, Grčija, Italija, Slovenija in Španija) prizadeva spodbujati finančno pismenost med državljani EU in ponuditi praktične smernice na to temo. Cilj projekta FINMAN je doseči ljudi z nizkimi finančnimi spretnosti in pripravljati prilagojene vsebine usposabljanja o najpomembnejših temah finančne pismenosti, ki zagotavljajo resnično življenjsko usmerjeno znanje in ključne finančne kompetence. Ta vsebina bo zajemala vrsto tečajev, ki temeljijo na razumevanju problemov v ciljnih skupinah, kasneje pa bodo preneseni na spletno platformo za usposabljanje, kjer bo zlahka dostopna tudi širši javnosti.

Pregled projekta

Projekt bo odgovoril na potrebo po metodoloških orodjih za poučevanje te zapletene teme v jeziku, ki bo dostopen in razumljiv vsem, in povečal usposobljenost trenerjev v zvezi z aktivno uporabo digitalnih orodij in igrifikacijskih elementov. Za doseganje večjega dolgoročnega učinka in boljše prenosljivosti rezultatov projekta bo konzorcij razvil FINMAN-ov načrt sodelovanja, ki bo vključeval vse ustrezne zainteresirane strani, da bi izboljšali izobraževanje o finančni pismenosti in ga naredili dostopnega za vse. Med pričakovanimi rezultati projekta so:

  • Tečaj usposabljanja po modulih;
  • Vodnik za trenerje o uporabi vsebin usposabljanja in uporabi spletnih orodij za usposabljanje
  • Obsežno pilotsko usposabljanje v živo za 240 ljudi (30 na državo partnerico)
  • Specializirana platforma za usposabljanje in spletna zbirka finančnih strokovnjakov/organizacij, ki ponujajo svetovalne storitve o finančni pismenosti
Informacije o projektu

Trajanje: Od 1. 9. 2020 do 31.01.2023 (29 mesecev)

ID projekta: 2020-1-BG01-KA204-079069

Financirano iz: KA204 – Strateška partnerstva za izobraževanje odraslih.

Razpis za zbiranje predlogov: Sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks