Trenutno stanje v Evropi

Po predhodni analizi konzorcija projekta FINMAN nikoli ni bilo lažje porabiti ali vložiti denarja kot danes. Obstajajo odprti trgi, spletno nakupovanje, tradicionalne in sodobne naložbene priložnosti, kot so delnice, deleži in Bitcoini, in skoraj vse je lahko dostopno prek mobilnih tehnologij. Po drugi strani pa imamo obsežen bančni sektor, ki ponuja finančne priložnosti, ki jih širša javnost pogosto slabo razume. V Evropi mora tako rekoč vsak polnoletni državljan v neki meri delovati z denarjem. Prosti pretok in možnosti trgovanja v EU spodbujajo tudi internacionalne stike in izmenjavo, vendar je le malo ljudi seznanjenih s podrobnostmi o financiranju tujih držav.

Cilj projekta FINMAN

Naš cilj je zagotoviti finančno izobraževanje najbolj ranljivim ljudem, ki to znanje najbolj potrebujejo, preden sprejmejo pomembne finančne odločitve in jih vsakega posebej podpremo, da sprejmejo zase najboljše odločitve. Zaradi tega nameravamo na podlagi ugotovljenih vrzeli v znanju in potrebnih veščinah razviti učne vsebine, orodja za ocenjevanje in vodnik za trenerja. Poleg tega lahko ves material doseže še več ljudi, ne le med projektom, ampak tudi zunaj njega, saj ga je mogoče uporabiti tudi za nadaljnje pobude.

Tečaji, ki jih ponujamo

Davki

Naučite se pravilno organizirati in proračunati svoje finance, vključno z davčnim načrtovanjem, medtem ko pravilno upravljate finančne stroške.

Kibernetska varnost pri financah

Zaradi pomanjkanja znanja ste ranljivi za spletne grožnje. Bodite bolje pripravljeni in zaščiteni pred krajo identitete, lažnega predstavljanja in drugih pogostih kibernetskih napadov.

Varčevalne in investicijske mere

Ugotovite, kako doseči ustrezno finančno upravljanje in razviti kompetence za boljše poslovanje s svojimi financami na številnih področjih.

Pokojnine, socialna varnost in zgodnje razmišljanje o prihodnosti

Močan pritisk na javne pokojninske sisteme vodi posameznike k prehodu na sisteme osebnega zavarovanja. Ponujamo višje stopnje finančne pismenosti, da se boste sami odločali najbolje.

Posojila in hipoteke

Velik del dolga v EU sestavlja hipotekarni dolg! Finančna pismenost lahko pomaga razumeti posledice težav dolgov, zlasti za mlada gospodinjstva in lastnike stanovanj.

Osebni in poslovni proračun

Pridobite znanje in si povečajte zaupanje z boljšim razumevanjem osebnih financ tako, da v prakso vključite praktične elemente, vključene v tečaj usposabljanja.

Spletno bančništvo

Izboljšajte svoje digitalne kompetence in se tudi brez predhodnih izkušenj naučite delati in izvajati večino vsakodnevnih finančnih transakcij na spletu.

Plača in elementi pogodbe o delu

Povečajte svoje sposobnosti zaposlovanja in se naučite vsega, kar morate vedeti o delovnem okolju, zlasti pred prvim vstopom na trg dela.

Ciljna skupina

5 GLAVNIH CILJNIH SKUPIN, NA KATERE SE OSREDOTOČAMO

Mladi do 30 let z nizko finančno pismenostjo
Diplomanti šole, ki so prvič vstopili na trg dela
Brezposelni
Potencialni podjetniki
Starejši ljudje