Τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την ανάλυση της κοινοπραξίας του έργου FINMAN δεν ήταν ποτέ ευκολότερο να δαπανηθούν ή να επενδυθούν χρήματα. Υπάρχουν ανοιχτές και ηλεκτρονικές αγορές, παραδοσιακές και σύγχρονες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως τα αποθέματα, οι μετοχές και τα Bitcoins και είναι σχεδόν όλα εύκολα προσβάσιμα μέσω νέων τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά, έχουμε έναν εκτεταμένο τραπεζικό τομέα που προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης συχνά ανεπαρκώς κατανοητές από το ευρύ κοινό. Στην Ευρώπη, σχεδόν κάθε ενήλικας πολίτης πρέπει να λειτουργήσει με χρήματα σε κάποιο βαθμό. Η ελεύθερη κυκλοφορία και οι εμπορικές ευκαιρίες στην ΕΕ προωθούν επίσης τις διακρατικές επαφές και την ανταλλαγή, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μιας ξένης χώρας.

Ο στόχος του έργου FINMAN

Στόχος μας είναι να παρέχουμε οικονομική εκπαίδευση στους λιγότερο προνομιούχους ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται αυτές τις γνώσεις περισσότερο, πριν πάρουν σημαντικές οικονομικές αποφάσεις ώστε να μπορέσουν να τις υποστηρίξουν για να καταστήσουν τα καλύτερα αποτελέσματα για κάθε μια απόφαση. Για το λόγο αυτό, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα περιεχόμενο μάθησης, εργαλεία αξιολόγησης και οδηγό εκπαιδευτή με βάση τα εντοπισμένα κενά και τις δεξιότητες γνώσης που απαιτούνται. Επιπλέον, όλο το υλικό έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους όχι μόνο κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και εκτός του έργου, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για περαιτέρω πρωτοβουλίες.

Μαθήματα που προσφέρουμε

Φόροι

Μάθετε πώς να οργανώνετε σωστά τα οικονομικά σας, συμπεριλαμβανομένου του φορολογικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των οικονομικών επιβαρύνσεων.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο όταν ασχολείστε με τα οικονομικά

Η έλλειψη γνώσης σας κάνει να είστε ευάλωτοι σε ηλεκτρονικές απειλές. Πρέπει να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι και προστατευμένοι όσο αναφορά θέματα κλοπής ταυτότητας, phishing και άλλες κοινές εγκληματικές δράσεις.

Αποταμιεύσεις και επενδυτικά ποσοστά

Μάθετε πώς να επιτύχετε την κατάλληλη οικονομική διαχείριση και πως να αναπτύξετε τις ικανότητες σας ώστε να ελέγχετε καλύτερα τα οικονομικά σας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων.

Συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση και σαφείς σκέψεις για το μέλλον

Η έντονη πίεση στα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα οδηγεί άτομα να μετατοπιστούν στα συστήματα προσωπικής ασφάλισης. Προσφέρουμε υψηλότερα επίπεδα οικονομικής παιδείας για να πάρετε την καλύτερη απόφαση για τον εαυτό σας.

Δάνεια και υποθήκες

Ένα μεγάλο μέρος του χρέους στην ΕΕ αποτελείται από χρέη ενυπόθηκων δανείων! Η οικονομική γνώση μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση των επιπτώσεων των προβλημάτων που αφορούν το χρέος, ειδικά για τα νεαρά νοικοκυριά και τους ιδιοκτήτες σπιτιών.

Προσωπικός και επιχειρηματικός προϋπολογισμός

Αποκτήστε γνώση και ενισχύστε την αυτοπεποίθησή σας κατανοώντας καλύτερα την προσωπική χρηματοδότηση που θέτει στην πράξη πρακτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Online banking

Βελτιώστε τις ψηφιακές σας ικανότητες και μάθετε από το μηδέν πώς να εργαστείτε και να πραγματοποιήσετε τις περισσότερες από τις καθημερινές συναλλαγές σας online.

Στοιχεία συμβάσεων μισθού και εργασίας

Βελτιώστε τις δεξιότητές σας για απασχολησιμότητα και μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το εργασιακό περιβάλλον, ειδικά πριν μπείτε στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά.

Όμαδα στόχος

5 ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Νέοι κάτω των 30 ετών με χαμηλές οικονομικές γνώσεις
Απόφοιτοι λυκείου, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά
Άνεργοι
Πιθανοί επιχειρηματίες
Άτομα τρίτης ηλικίας