Обучителен курс FINMAN

Курсът за обучение FINMAN е разработен въз основа на данни, получени от представители на целевите групи от 8 европейски държави, така че да се гарантира, че нуждите на обучаемите са задоволени не само на национално, но и на ниво Европейския съюз. Партньорите разгледаха съществуващите ресурси и ги надградиха, предоставяйки нови идеи, като същевременно се справяха и работиха по настоящите предизвикателства и проблеми. Нещо повече – темите на курса са дефинирани от целевите групи и към всеки проблем се подхожда по иновативен начин, тоест от практическа гледна точка – с казуси, лесен език и като се има предвид ниското ниво на знанието на бъдещите обучаващи се. Достъп тук

Онлайн обучителна среда

Платформата за електронно обучение ще съдържа както базата данни с експерти, така и самия курс на обучение. Иновацията тук се крие във факта, че обратната връзка се дава в двете посоки, тоест от експерти към обучаеми и обратно. В резултат на това учениците по-лесно ще се справят с обичайното претоварване с информация, когато става въпрос за сложни въпроси. Освен това, е използван подходът на геймификация при предоставянето на обучителния курс. Обучаемите ще работят върху набор от дейности и задачи за решаване на проблеми, които са разработени чрез използване или прилагане на игрови елементи. Онлайн платформата дава достъп до по -широка аудитория и осигурява по -голяма гъвкавост в процеса на обучение, тъй като дава възможност на крайните потребители да избират и да се задълбочават само по темите, които ги интересуват. Кликнете тук за да достъпите платформата.

 

Пилотни тестове и план на Finman

FINMAN планът за сътрудничество предлага иновативен подход към обучението по финансова грамотност, базиран и ориентиран към потребителя. Той включва най-добри практики, примери и заключения както от присъственото пилотно тестване, така и от обученията проведени онлайн. Освен това той съдържа практически насоки за тези, които желаят да изградят стратегически партньорства в програмите за обучение по финансова грамотност и препоръки към съответните институции и управляващи относно това как да използват обучението FINMAN в различни основни образователни програми. Планът за сътрудничество FINMAN има за цел да демонстрира въздействието на проекта, неговата мащабируемост и значението на темата за финансовата грамотност в различни сектори на обществото. Що се отнася до пилотното онлайн обучение то дава възможност да се оцени платформата по отношение на нейната достъпност, функционалност, дизайн, удобството за потребителя и приложимост на разработените дигитални инструменти. Кликнете тук за да достъпите FINMAN план за сътрудничество;