Текуща ситуация в Европа

Според предварителния анализ, направен от консорциума по проекта FINMAN, никога не е било толкова лесно да се харчат или инвестират пари, колкото в наши дни. В момента съществуват отворени пазари, онлайн пазаруване, традиционни и модерни възможности за инвестиции, като акции, дялове и криптовалути. Почти всичко е лесно достъпно чрез мобилните технологии. От друга страна, имаме разширяващ се банков сектор, който предлага възможности за финансиране, които често са неразбираеми за широката общественост. В Европа на практика всеки пълнолетен гражданин трябва да работи с пари в под някаква форма. Възможностите за свободно движение и търговия в ЕС също насърчават транснационалните контакти и обмен, но много малко хора са запознати с подробностите относно чуждестранно финансиране.

Мисия на проекта FINMAN

Нашата цел е да осигурим финансово образование на хората в неравностойно положение, които се нуждаят най-много от тези знания. Искаме да ги подкрепим преди да вземат важни финансови решения за да бъде изборът им правилен и адекватен на техните конкретни нужди. Поради тази причина възнамеряваме да разработим учебно съдържание, инструменти за оценяване и ръководство за обучители въз основа на установените пропуски в знанията и необходимите умения. Освен това целият материал има потенциал да достигне до още повече хора не само по време на проекта, но и извън него, тъй като може да се използва и за по-нататъшни инициативи.

Курсове, които предлагаме

Данъчно облагане

Научете как да организирате и бюджетирате правилно финансите си, включително данъчно планиране, като същевременно управлявате правилно финансовите си разходи.

Финансова кибер безопасност

Липсата на знания ви прави уязвими за онлайн заплахи. Бъдете по-добре подготвени и защитени от кражба на самоличност, фишинг и други често срещани киберпрестъпления.

Спестявания и инвестиции

Научете как да правилно да управлявате финансите си и да развиете нужните компетенции, за да работите по-добре с вашите свободни активи в широк спектър от области.

Пенсии и социално осигуряване - да мислим за бъдещето

Силният натиск върху публичните пенсионни системи кара хората да преминат към индивидуални осигурителни инструменти. Ние предлагаме по-високи нива на финансова грамотност, за да вземете най -доброто решение за себе си.

Заеми и ипотеки

Голяма част от дълга в ЕС се състои от ипотечен дълг! Финансовата грамотност може да помогне да се разберат последиците от дълговите проблеми, особено за младите домакинства и собствениците на жилища.

Персонално и бизнес бюджетиране

Придобийте знания и повишете самочувствието си, чрез по -добро разбиране на личните и бизнес финансите, като приложите на практика , включени в курса на обучение насоки и инструменти.

Онлайн банкиране

Подобрете своите дигитални компетенции и се научете да работите и да извършвате повечето ежедневни транзакции с финанси онлайн.

Заплати и договори

Подобрете уменията си за заетост и научете всичко, което трябва да знаете за работната среда, особено преди да влезете на пазара на труда за първи път.

Целева група

ФОКУСИРАЛИ СМЕ СЕ ВЪРХУ 5 ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Мади хора под 30 години с ниска финансова грамотност
Младежи завършващи училище/ университет, които тепърва навлизат на пазара на труда.
Безработни
Потенциални предприемачи
Хора в напреднала възраст